Industrijski Centar Savic
37220 Brus, Srbija
8 Marta b.b.
Tel.  00381-(0)37 3827 548
Fax 00381-(0)37 3827 549
E-Mail: kontakt.ics@gmail.com
Copyright 2013 by INDUSTRIJSKI CENTAR SAVIC    All Rights reserved    E-Mail: kontakt.ics@gmail.com
Uslovi poslovanja
Ukoliko sa poslovnim partnerom nuje drugačije definisano u posebnom ugovoru, industrijski centar Savić vrši poslovanje pod dole navedenim uslovima:

        1.Cena

Nase dogovorene cene podrazumevaju isporuku robe po paritetu EXW (po INCOTERMS-u), krug Fabrike ICS. Cena je bez troškova za pakovanje i ambalažu i bez eventualnih troškova osiguranja i carinskih i špedicijskih troškova. Troškovi utovara u odgovarajuće transportno sredstvo idu na teret ICS-a. Troškovi koji zahtevaju specijalna utovarna sredstva i radnje i montažu idu na teret kupca, ukoliko nije drugačije dogovoreno. Naše cene su izražene u neto iznosu, bez PDV-a.

        2.Uslovi plaćanja

Naši računi se mogu platiti u roku od 30 (trideset) dana, od dana isporuke robe i fakturisanja, ukoliko nije dodatnim ugovorom drugačije regulisano. Po isteku ovog roka Kupac se nalazi u stanju zakašnjenja uplate i zaračunava mu se zatezna kamata koja je zakonski propisana. Dalje, ukoliko se kupac nalazi u stanju zakašnjenja uplate ICS zadržava pravo da stopira isporuku svih narednih porudžba i traži avansnu uplatu.

        3.Transport i Osiguranje

Po napuštanju kruga fabrike ICS svi eventualni troškovi, zakašnjenja, oštećenja i slično idu na teret Kupca. Sve eventualne posledice su stvar Kupca i kupac je dužan samostalno da uspostavi kontakt sa odgovarajućim transporterom i osiguranjem oko regulisanja eventualno nastale štete.

         4.Reklamacije

Sve reklamacije o isporučenoj robi biće uzete u razmatranje ukoliko su nam dostavljene u roku od 8 (osam) dana od prijema pošiljke.

         5.Rokovi isporuke

Dati rokovi isporke biće sa naše strane maksimalno ispoštovani. Ukoliko ipak dođe do zakašnjenja isporuke, to ne daje za pravo kupcu da anulira Narudžbu ili traži odštetu u bilo kom obliku. Za Narudžbe koje nismo u mogućnosti da isporučimo zbog nestatka materijala na tržištu, havarije na mašinama i alatima ili nemogućnosti transporta na željeni cilj i sl. zadržavamo pravo anuliranja. O tome ćemo blagovremeno obavestiti Kupca . Eventaulna odštetna potraživanja su isključena.

         6.Rok važenja ponude

Ukoliko nije drugačije u ponudi navedeno, naše ponude imaju važnost od dva meseca.


Ovi USLOVI POSLOVANJA su sastavni deo svakog našeg ugovora
WYSIWYG Web Builder
Srpski
English